- Stopp premieren!

Bob Dylan blir framstilt som grunnen til at Edie Segdwick tar selvmord i filmen «Factory Girl». Nå vil han få den stoppet.