Asle Toje (f. 1974) bodde sine første ti leveår i Byremo, der faren var lege. Han tok doktorgrad i internasjonale relasjoner ved University of Cambridge i 2006. Han var forskningsmedarbeider ved Institutt for forsvarsstudier 2007–2008. I 2008 var Toje gjesteforsker ved European Union Institute for Security Studies (EUISS) i 2008. På den tiden ble han regnet blant landets mest lovende unge statsvitere av Dagens Næringsliv. Toje har vært medlem av Det europeiske vitenskapsakademiets utvalg for unge forskere. I 2010 ble han oppnevnt i statsråd som medlem av Inkluderingsutvalget. I 2014 var han medlem av Forsvarsdepartementets uavhengige ekspertgruppe om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig. I 2018 ble han oppnevnt til Nobelkomiteen. (Kilde: Wikipedia) Asle Toje (f. 1974) bodde sine første ti leveår i Byremo, der faren var lege. Han tok doktorgrad i internasjonale relasjoner ved University of Cambridge i 2006. Han var forskningsmedarbeider ved Institutt for forsvarsstudier 2007–2008. I 2008 var Toje gjesteforsker ved European Union Institute for Security Studies (EUISS) i 2008. På den tiden ble han regnet blant landets mest lovende unge statsvitere av Dagens Næringsliv. Toje har vært medlem av Det europeiske vitenskapsakademiets utvalg for unge forskere. I 2010 ble han oppnevnt i statsråd som medlem av Inkluderingsutvalget. I 2014 var han medlem av Forsvarsdepartementets uavhengige ekspertgruppe om Forsvarets forutsetninger for å kunne løse utfordringer knyttet til sikkerhetspolitisk krise og krig. I 2018 ble han oppnevnt til Nobelkomiteen. (Kilde: Wikipedia) Foto: Dreyer forlag

Hvem er vi hvis vi ikke husker?