• Komar Moradpoor (1) og de andre barna mottar gavene fra Sørlandets Kunstmuseum. FOTO: Reidar Kollstad

Kunstprosjekt donert til asylbarn

I desember ga barn fra Kristiansand hundrevis av gaver til kunstprosjektet "Tro, håp og kjærlighet". Fredag fikk barna på asylmottaket i Mandal flere av pakkene.