• Dette er de nominerte til Sørlandets litteraturpris 2014. Øverst fra venstre: Cathrine Evelid, Agate Øksendal Kaupang, Nils Christian Moe-Repstad, Tone Klev Furnes, Line Baugstø og Bjørn Arild Ersland.

400 har stemt til nå

— Om stemmene fortsetter å komme slik de har gjort til nå, vil vi være fornøyd, sier leder av styringsgruppa for Sørlandets litteraturpris