Liv for litteraturen

At litteraturfolket er interessert i et litteraturhus overrasker ikke. Spørsmålet er om flere er det.