• Teknisk direktør Ragnar Evensen strekker hals for å se hvem som stemmer for å ta Kristiansand teater ut av reguleringsplanen. Videre mot høyre stemmer Dag Vige (V), Åse Paulsen, Abdullahi Alason (delvis skjult), Jannike Arnesen og Terje Næss (delvis skjult) (Alle Ap) for forslaget. FOTO: Reidar Kollstad

Taper millioner hvis teateret vernes

Kristiansand kommune budsjetterer i år med 35 millioner kroners inntekt fra salget av Kristiansand teater. Hvis det ikke åpnes for riving kan summen halveres.