• IKKE RAPPORTERT: Bendik Hofseth innrømmer å ha glemt å levere sluttrapporten for prosjektet han fikk 190.000 kroner i støtte til fra Cultiva i 2006. FOTO: Rune _idne Reinertsen

Fikk 190.000 kroner – glemte å rapportere

Cultiva innrømmer svake rapporteringsrutiner for prosjekter som mottar støtte fra stiftelsen. Ingen vet hva pengene til et sju år gammelt prosjekt er gått til.