• - Vi har valgt å støtte de festivalene vi har støttet før, og dermed sikre dem forutsigbarhet, sier Arnfinn Bjerkestrand i Kulturrådet. FOTO: Kjartan Bjelland

- Et kvalitetsstempel å få støtte

Kulturrådet gir ingen nye festivaler støtte. — Vi vil gi festivalene forutsigbarhet, sier Arnfinn Bjerkestrand.