Om boliger, gode og dårlige

Fører ønsket om 15 000 innbyggere i Kvadraturen til ny trangboddhet?