• Lotta Jensen (9) spiller for første gang på den over hundre år gamle fiolinen hun nå får låne av den kjente fiolinisten Ragin Wenk-Wolff (bak). Wenk-Wolff mener Lotta har et helt spesielt talent til å håndtere instrumentet. FOTO: Jarle R. Martinsen

Lotta får bruke eksklusiv fiolin

Da den kjente fiolinisten Ragin Wenk-Wolff hørte Lotta Jensen (9) spille fiolin bestemte hun seg for å skaffe til veie en eksklusiv fiolin til henne.