Angrep på islamofobien

Islam og muslimene fyller vårt behov for å definere noen som «de andre». Det gir islamofobi.