• NY ROMAN: Er det skildringa av ei ny erobring av byen, det urbane, støyande livet Handke formidlar? FOTO: Serge Picard

Frå det rurale til det urbane

Er det skildringa av ei ny erobring av byen, det urbane, støyande livet Handke formidlar?