Jøde-myrderiet

En roman om det nådeløse tyske maskineriet som lå bak deportasjonen av de norske jødene. Skremmende og velskrevet. Godt dokumentert.