• KONFRONTASJONER: Fire foreldre møtes i en leilighet for å snakke om sønnenes slåsskamp i Romans Polanskis film "Blodig alvor - Carnage". Det virvles det mye ut av, både tragisk og komisk. Fra venstre John C. Reilly, Jodie Foster, Christoph Waltz, Kate Winslet. FOTO: Filmweb

Når maskene sprekker