Lavmælt sirkuspop

Denne artisten fra undergrunnen i Trondheim har hatt en positiv merkelapp på seg som «Norges nye pophåp».