Ridder Åge Aleksandersen

– Jeg synes jo det er stas, sa Åge Aleksandersen til pressen etter at han mandag var slått til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige St. Olavs orden.