Anser ikke Hove som en trussel

Quarts påtroppende festivalsjef Helge Josdal har ingen som helst tro på at Hovefestivalen blir en reell trussel.