Ansatte ville ha Scherpf vekk

Flere ansatte ville fjerne enn beholde teatersjef Alex Scherpf. Det er én viktig grunn til at styret i Agder Teater har valgt å vrake ham.