Minnesmerke på rockefestival

En rekke roser, oppsatser, kranser og lys ligger ved minnesmerket som er reist i Kvinesdal etter samboerparet som døde av kullosforgiftning i fjor.