Spiller på Spellemann

Hvem skal underholde fra scenen utenom Thomas og Harald?