- Bølgen er hovedgrepet

— Bølgeveggen er ikke problemet. Det er markedssituasjonen som er problemet.