Kristiansand vil ikke slippe taket i de fastmonterte stolene, selv om man på nasjonal basis går over til «tilviste plasser». Her fra et arrangement i Kilden med koronavennlig avstand før jul. Kristiansand vil ikke slippe taket i de fastmonterte stolene, selv om man på nasjonal basis går over til «tilviste plasser». Her fra et arrangement i Kilden med koronavennlig avstand før jul. Foto: Kristin Ellefsen

Vil holde på de fastmonterte stolene