Styret i Cultiva var positive til søknaden om midler til nytt museumsbygg i Nodeviga, men ønsket mer debatt og utsatte beslutningen til neste styremøte. Styret i Cultiva var positive til søknaden om midler til nytt museumsbygg i Nodeviga, men ønsket mer debatt og utsatte beslutningen til neste styremøte. Foto: Illustrasjon fra Helen & Hard

Utsetter beslutning om Nodeviga-støtte