• PRIORITERING: - Av alle bøker jeg opp gjennom årene har kastet mine øyne på, er det jo ytterst få som faktisk har blir lest helt ut, sier Thomas Hagen. FOTO: Lars Hoen

Gir opp de fleste bøker

Thomas Hagen er ingen tålmodig leser. Han har gitt opp mye.