Johansson imponerte kritikerne

Scarlett Johansson får svært gode skussmål etter at hun har debutert på Broadway.