For første gang har Turid Birkeland en jobb der målet er å bevare alt som det er.