«Hvis litteraturformidling er kultur, så er bokhandelen en kulturinstitusjon»