• «The Oasis» FOTO: Johan Furåker

Frodig sommerutstilling på klorofyll

Det grønne er i vinden. Vi dyrker grønnkål og salat i pallekasser, og vi driver med skogterapi som motvekt til teknokratiet og byråkratiet. Også i kunstverdenen ser vi tendensen til at hager og økologi tematiseres utstrakt.