• Andrine Sæther FOTO: Forlaget

Dørgende kjedelig oppramsing

Teksten er rett og slett dørgende kjedelig og blir aldri annet enn oppramsing av selvfølgeligheter.