• SATSER MOT NESTE ÅR: Kirsten Bonnén Rask innrømmer at forespørselen angående en skandinavisk seksjon under filmfestivaler i Asia ble sendt ut for sent. Nå jobber den daglige lederen ved Sørnorsk filmsenter med å få til et godt program for neste års festivaler. FOTO: Kjetil Samuelsen

- Skal få til et program til neste år

Kirsten Bonnén Rask er glad ikke flere filmskapere responderte på Mary K. Olsens ønske om å se mot det asiatiske filmmarkedet.