Nansen-pris til Ernst Håkon Jahr

Professor Ernst Håkon Jahr får Fridtjof Nansen-prisen 2012 for sitt samlede forskningsarbeid innen språkvitenskap.