• PERSPEKTIVSKIFTER: Livet til ekteparet som spilles av Lars Steinar Sørbø og Annecke von der Lippe fortoner seg annerledes når det sees gjennom vinduet fra naboleiligheten.

"Livet utenfor" med en fot innenfor

Kortfilmen "Livet utenfor" kan ta et langt steg ut i verden når den nå er godkjent for lansering på internasjonale filmfestivaler.