• I NORDBYGDI: Olav M. Holen i Nordbygd, Byklei i dag. Kraftmagasinet Bossvatn har teke 17 gardar. Barndomsheimen til forfattaren låg i bukta på andre sida av vatnet bak han. FOTO: JOHS. BJØRKELI

Bykles tapte paradis

Ein gong var Nordbygdi kraftsenteret i Bykle. Så demde kraftutbyggarane ned bygda med dei rike tradisjonane. Det har Olav M. Holen i Bykle skrive bok om.