• Knut Nærum tok med seg en flosshatt for å humoristisk illustrere tidsepoken Sherlock Holmes, og Ibsens stykker er lagt til. FOTO: Kristian Hole

- Dette er Sherlock Ibsen kjære publikum

Lørdag kveld gjestet Knut Nærum litteraturfestivalen. I kjent, satirisk kåseristil, gjorde han en humoristisk sammenligning av Henrik Ibsens likheter til Sherlock Holmes.