• HAR AMBISJONER: Festivalsjef Daniel Nordgård sier at målsettingen om å selge 48.000 billetter tar utgangspunktet i Quarts glansdager. FOTO: Reidar Kollstad

48.000 billetter og Quart hele året

Quartfestivalen vil selge 48.000 billetter, og ønsker helårsdrift. Det går fram av et sponsorprospekt utarbeidet av pr-byrået Dale + Bang.