Slipper ikke unna doptester

Kevin beholder omsorgsretten, og Britney må fortsatt ta doptester.