• SIGNAL: Fylkeskommunen vil bidra økonomisk hvis Quart får knutepunktstatus. F.v.: fylkesordfører Thore Westermoen og fylkesrådmann Torgeir Grosaas.

Ga millionløfte til Quart

Et enstemmig fylkesutvalg garanterer en årlig millionstøtte til Quartfestivalen.