Manglende arbeidskontrakter

Alle som jobber på en film skal ha undertegnet arbeidskontrakt før produksjonen settes i gang. Det har ikke skjedd.