Utsolgt på 40 minutter

Billettene til Sjefens to Bergens-konserter ble revet bort.