Seks møter med Veum

«Bitre blomster» er den første av totalt seks planlagte Veum-filmer.