• FOTO: Ill. ALA ARKITEKTER

Felles toppsjef i Kilden

Med én administrerende direktør og tre kunstneriske sjefer skal kulturkreftene samles i Kilden.