Opprørske kunstere - også i Kristiansand

Generasjonen av opprørske og politisk engasjerte kunstnere på 60— og 70-tallet omtales i ny bok. Mye hendte også i Kristiansand.