• Kisten bæres ut av kirken. Forrest går forrettende prest Birte Løvåsen. Bjørn Sundquist og Rune Andersen er blant kistebærerne som går nærmest.

Nærum og Andersen minnes Scherpf med respekt

Knut Nærum og Rune Andersen hyllet Alex Scherpf med respekt og ærbødighet under begravelsen onsdag.