Til glede og inspirasjon for gamle gubber

I løpet av ett år, mitt første som pensjonist, har denne boka gitt meg gode råd og mange gleder.