Glitrande, eksperimentell skrivekunst

Kvar einaste setning i "Indre anliggender" fortel eit faktum eller fremjar ein påstand.