• Kunstneren måtte gå flere runder med seg selv før han tok den endelige avgjørelsen om å stille ut på Tingvatn. Resultatet er blitt en utstilling som representerer en protest mot stedets tidligere rolle som rettersted. FOTO: Reidar Kollstad

Hyller menneskeliv på gammelt rettersted

Alfred Vaagsvold kviet seg for å vise bildene sine i et bygg som både huser en galge og flere avrettingsverktøy. Løsningen ble å la kunstverkene bli en protest mot de brutale omgivelsene.