Loe hisser på seg svenskene

Erlend Loes nye barnebok er inspirert av Knutbysekten. Det setter svenskene i kok.