• Venke Knutson er blitt mamma. FOTO: Heidi Ditlefsen

Korslaget-Venke er blitt mamma

Venke Knutson (30) er blitt mamma til sitt første barn.