Forsiden til årets julehefte fra Vårt Land forlag. Maleri av Gerard van Honthorst  (1592–1656) «Hyrdenes tilbedelse» Forsiden til årets julehefte fra Vårt Land forlag. Maleri av Gerard van Honthorst (1592–1656) «Hyrdenes tilbedelse» Foto: Forlaget.

Et rikt juleskrift

Slekters gang er både vondt og fullt av gode minner. Om dette handler årets julehefte fra Vårt Land med Gaute Heivoll som redaktør.