Humørløst fra Ørstavik

Det er noe som mangler i «Roman. Milano».